Blog

Stel je voor dat je op een feestje bent en druk in gesprek bent met je vrienden. Plotseling hoor je je naam genoemd worden door een groep mensen in de buurt. Ook al was je niet aanwezig bij dat gesprek, toch greep het onmiddellijk je aandacht. We worden voortdurend gebombardeerd door een eindeloze reeks interne en externe impulsen, gedachten en emoties. Men zegt 4,6 miljoen prikkels per seconde. Bizar toch gezien de grote hoeveelheid dat we elkaar nog kunnen begrijpen.

Voortdurend nemen we informatie op via onze zintuigen en verwerken deze met grote snelheid. Het meeste doen we onbewust. Om relevante informatie te onderscheiden en te gebruiken, filtert ons zenuwstelsel alles wat op ons afkomt. Binnen NLP gebruiken we het NLP communicatiemodel om uit te leggen hoe wij informatie van de buitenwereld opnemen en hoe hiermee onze gedachten, gevoelens en gedrag wordt beïnvloed.
Onze individuele filters worden bepaald door onze perceptie van tijd, ruimte, materie en energie, evenals de taal die we gebruiken, ons begrip van woorden en gebaren, onze herinneringen, de unieke manier waarop we beslissingen nemen, de patronen die we zoeken wanneer het selecteren van informatie, onze waarden en overtuigingen, plus onze houding.

Vervolgens verwijderen, vervormen en generaliseren we informatie volgens onze unieke filters. Zodra binnenkomende informatie door onze filters gaat, wordt er een gedachte geconstrueerd. Uiteindelijk maken we hiervan (onbewust weer) een eigen voorstelling. Onze ‘waarheid’. De betekenis die wij aan onze realiteit geven worden grotendeels bepaald door wat we in ons hoofd doen.
Dit betekent dat iedereen een bepaalde situatie anders ervaart. Het zijn onze interne representaties (subjectieve percepties) die bepalen hoe we naar de wereld kijken en alles wat we ervaren. Zijn we niet tevreden met het resultaat dan kunnen we dingen veranderen. NLP geeft ons tools om ons brein te her-programmeren. Je kunt je wel voorstellen hoe krachtig dit is.

Meer leren hoe jij je klanten kunt helpen om meer gebruik te maken van alle informatie die op hun afkomt, zodat ze sneller en makkelijker hun doel kunnen bereiken? Stuur me een berichtje, dan maken een vrijblijvende afspraak en vertel ik je graag wat NLP jou gaat brengen.