Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

De Internationale Ethische Code, waar wij ons aan hebben verbonden, is duidelijk over de vertrouwelijkheid en privacy van jou als coachee of deelnemer. Bij het verlenen van de diensten van De school van online coaching verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om jou te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacy-verklaring opgesteld.

Contact gegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
De School voor online coaching en is onderdeel van het Instituut voor Durf en Daadkracht
Karin van Kas
Middelweg 3
4023 AR Rijswijk (Gld)
Mail: karin@durfendaadkracht.nl

Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens

Als je gebruikt maakt van onze diensten, verstrek je ons jouw persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch, via Zoom/Skype of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het opleidings- of coachtraject.

 

Om welke persoonsgegevens gaat het

De School voor online coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
* Je voor- en achternaam
* Je adres gegevens
* Je contact gegevens zoals e-mail adres en telefoonnummer(s)
* Je (pas)foto
* Je technische gegevens zoals je IP-adres, internet browser, apparaat type en locatie gegevens
* Je gegevens over jouw activiteiten op onze websites en/of ledenomgeving
* Je leerdoelen, verwachtingen, gespreksverslagen e.d.
* Coach context gerelateerde gegevens zoals bijv. naam partner, leidinggevende of collega
* Inhoud van communicatie
* Uitslagen van vragenlijsten en testen
* Je overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Gegevens die online kunnen worden gepubliceerd

In overleg kunnen we gegevens zoals je naam en (profiel) foto publiceren. Het is altijd mogelijk om een verzoek in te dienen om deze gegevens te anonimiseren. Bij testimonials wordt altijd gevraagd of we je aanbeveling mogen plaatsen met/zonder naam en met/zonder foto. Het is mogelijk dat deze gegevens worden meegenomen in zoekresultaten.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens

De School voor online coaching verwerkt en verzamelt deze persoonsgegevens voor divers
doeleinden, zoals:

* Het onderhouden van contact
* Het bieden van een persoonlijk opleiding- en/of coachtraject en het voor het doel vastleggen van persoonlijke informatie
* Een goede en efficiënte dienstverlening
* Het beheer van het coachee /deelnemersbestand alsmede facturering
* Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en marketing
* Het nakomen van wettelijke verplichtingen
* Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties, e-mails of nieuwsbrieven en informatie op de website

Nieuwsbrief

De School voor online coaching verstuurt content voor informatie- en marketingdoeleinden via ActiveCampaign. Je kunt je gegevens wijzigen of je  Afmelden voor deze e-mails via de link in de e-mails.

Wat gebeurt er als je je persoonsgegevens niet deelt?

Bij het niet delen van persoonsgegevens kan het zijn dat we een dienst niet kunnen leveren. Voor online producten/diensten zijn minimaal een naam en een e-mail adres nodig i.v.m. het inloggen. Voor betaling zijn ook NAW- en locatiegegevens nodig om tot een geldige overeenkomst te kunnen komen.

Cookies 

De School voor online coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden en de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Hoe zit het met de verstrekking aan derden

De School voor online coaching zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan wettelijke verplichting of rechterlijk
bevel.

Met derden met wie wij samenwerken en die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we ervoor dat deze bedrijven op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze derde partijen mogen jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken.

Hoe zit het met de doorgifte van jouw gegevens

De meeste gegevens die wij opslaan, worden opgeslagen in de ‘Cloud’. Jouw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt door onze Cloud provider die gevestigd is in Nederland. Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten EU worden opgeslagen wanneer gebruikt wordt gemaakt van Gmail, Hotmail, LinkedIn, Zoom, WhatsApp, Facebook, Skype e.d. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy shield” gecertificeerd of hebben een adequaatsheidsbesluit.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacy-verklaring zijn genoemd. Dus wij bewaren jouw gegevens zolang het nodig is om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer worden bewaard, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht of voor het aantonen van gemaakte trainings/coachuren voor (her)certificering bij beroepsverenigingen als NOBCO en The Society of NLP.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens

De School voor online coaching vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of onbevoegde toegang van jouw gegevens. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen
genomen, zoals beveiligingssoftware (virusscanner, firewall e.d.), two-factor-authentication, versleutelde sterke wachtwoorden, beveiligde internetverbinding en exclusieve toegang tot servers vanaf vooraf bepaalde IP-adressen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via karin@schoolvooronlinecoaching.nl

Wat zijn jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de School voor online coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karin@schoolvooronlinecoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken, op jouw verzoek.

Waar kun je je vragen stellen

Als je vragen hebt over deze privacy-verklaring, neem gerust contact met ons op.
Je kunt dan een mail sturen naar:
e-mail: karin@schoolvooronlinecoaching.nl

Let op: wijzigingen

De School voor online coaching behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacy-verklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2022.