Blog

Karin heeft mij een periode begeleidt als coach. Door onder andere zelfreflectie (niet altijd even makkelijk) en het bespreken van casussen zijn de doelstellingen van het coaching-traject ruimschoots gehaald. Karin zorgt ervoor dat je al je mogelijkheden onderkent en gaat gebruiken. Karin, dank je wel voor je coaching !!