Blog

Online werkvorm: Sociogram maken

Situatie schets

Je begeleidt een coachee met de wens om zijn zelfvertrouwen te vergroten. Vooral in groep zou hij graag meer zichtbaar willen zijn. In je laatste mailwisseling vroeg jij hem in welke groep hij zich het meest op zijn gemak voelt en hoe dat eruit ziet. Eigenlijk weet hij niet goed deze vraag te beantwoorden. Daarom kies je voor een werkvorm waarbij hij uit zijn hoofd komt en spelenderwijs meer inzicht gaat krijgen in zijn sociale netwerk.

Doel

Inzicht krijgen in het sociale netwerk van de coachee. Het in kaart brengen van de relaties van je coachee binnen een bepaalde groep. Het zichtbaar maken van de onderstroom, de onderlinge verhoudingen, de sociale dynamiek en eventuele knopen in het sociale netwerk van de coachee.

Doelgroep

Voor een coachee die nog niet helder heeft waarom er dingen gebeuren die er gebeuren.

Opdracht

Stap 1. Nodig je coachee om een kaart te maken van zijn relaties. Schrijf op een wit vel de namen op van mensen die uit je leven.

Stap 2. Trek nu lijnen (die stellen zijn relaties voor) vanuit deze cirkel naar belangrijke groepen
mensen met wie je coachee bepaalde activiteiten onderneemt:
a. Partner
b. Familie
c. Beste vrienden/vriendinnen
d. Kennissen
e. Collega’s
f. Buren
g. Leden van dezelfde club, sportvereniging, kerk e.d.

Stap 3. Nodig je coachee uit om elke groep onder te verdelen in subgroepen

Stap 4. Met mensen die hij heeft opgeschreven heeft hij op de een of andere manier een relatie.
Vraag je coachee
– met wie hij veel omgaat
– met wie heeft hij een goede relatie
– met wie heeft hij een minder goede relatie

Variant

1. Geef je coachee een gerichte opdracht met wat hij in kaart brengt. Bijvoorbeeld een schematische voorstelling maken hoe bepaalde werkzaamheden samenhangen.
2. Er zijn ook online mogelijkheden om een sociogram te laten tekenen. Bijvoorbeeld
op www.sometics.nl of  www.sociogramonline.nl. 

Let op

Zoals bijna bij elke werkvorm is de nabespreking het belangrijkst. Een goede start vraag is: “Wat valt je op?” Laat vooral je coachee conclusies trekken en zijn sociogram analyseren. Immers niets heeft een betekenis totdat je het een betekenis geeft. Laat je coachee de betekenis invullen. Stel (open)vragen en wees verwondert.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 tips om warm, persoonlijk en effectief te communiceren

Benieuwd hoe jij online toch warm, persoonlijk en effectief kunt communiceren?

Download gratis het e-book met de 9 tips.

 

© 2018 School voor online coaching

Powered by RAM ICT Services